Siva knjiga

Siva knjiga sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji i predstavlja jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi.

Od početka objavljivanja 2008. godine, Siva knjiga je doživela 13 izdanja i predstavila 281. preporuku za unapređenje poslovnog okruženja. Od tog broja, u potpunosti je rešeno 75 (27%), a delimično 68 preporuka (24%), što znači da je više od polovine pronašlo put do zakonodavca.

U 2021. sprovedeno je 12 preporuka - svega tri u potpunosti i devet delimično - što predstavlja nastavak sporijeg tempa reformi iz 2020., uzrokovan ekonomskom krizom zbog pandemije koronavirusa. S druge strane, pomenuti rezultat je nešto malo bolji od prosečnog za proteklih 12 godina. 

Novo izdanje Sive knjige po prvi put donosi čak 21. novu preporuku za Vladu Srbije i ponavlja 79 nerealizovanih predloga iz prethodne godine. Prošle godine smo posebno istakli 15 preporuka i označili ih "COVID-19 bedžom", dok je ove godine fokus na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Odabrali smo 22 preporuke kojima smo dodelili "EU bedž", kako bismo ukazali na doprinos Sive knjige približavanju evropskoj porodici i ispunjavanju standarda koje vidimo ne kao cilj već kao sredstvo za bolje uslove za život i rad u našoj zemlji.

Kao i prethodnih godina, u Sivoj knjizi 14 izdvojeno je deset prioritetnih preporuka za nadležne institucije, među kojima se posebno ističu one usmerene na digitalizaciju postupaka, imovinska i urbanistička pitanja, fleksibilne oblike angažovanja radnika, transparetniji prikaz neporeskih dažbina i kriterijume zaštite životne sredine. 

Screenshot 2022-03-18 at 3.01.59 PM.png

Prvi koraci

Siva knjiga nastala je 2008. kao rezultat želje NALED-a da okupi sve segmente društva i podstakne ih da se aktiviraju i doprinesu realizaciji zajed­ničkog zadatka - izgradnji boljeg poslovnog ambijenta kroz eliminisanje suvišnih i zastarelih birokratskih procedura. Nijedna inicijativa ni pre ni posle Sive knjige nije se na sistematičan način bavila rešavanjem administrativnih i praktičnih problema sa kojima se privreda svakodnevno susreće u svom poslovanju, što je doprinelo da publikacija zaživi i bude prihvaćena u institucijama kao osnovni strateški dokument u planiranju regulatornih reformi.

Krajem maja 2008. javnosti je predstavljena kampanja „Iz lavirinta“ koju je NALED pokrenuo u saradnji sa USAID-om i televizijom B92. Građani i privreda pozvani su da kandiduju komplikovane procedure i predlože način njihovog unapređenja. Tokom juna, na adresu NALED-a stiglo je čak 245 obrazloženih predloga od kojih je 55 zaslužilo mesto u prvom izdanju Sive knjige. Tom prilikom, troje građana nagrađeno je za preporuke koje su dali institucijama u domenu unapređenja procedure dobijanja PIB-a, izdavanja građevinske dozvole i podnošenja poreskih prijava.

Ključni rezultati

Siva knjiga doprinela je otklanjanju nekih od najpoznatijih birokratskih prepreka. Tako je na inicijativu NALED-a uvedena uplata poreza i doprinosa na zarade na jedan umesto na 12 računa, ukinuta je dnevna uplata pazara, eliminisana je obaveza da zahtevi za izvod iz evidencija ne budu stariji od šest meseci, izbačena je iz upotrebe radna knjižica, uvedena je automatska overa zdravstvene knjižice i unapređena procedura izdavanja građevinskih dozvola. Oni koji žele da pokrenu sopstveni biznis sada lakše dolaze do poreskog identifikacionog broja (PIB) pri registraciji u APR-u, a ukoliko su mikro ili malo preduzeće oslobođeni su plaćanja firmarine. Trudnice i porodilje više ne moraju da prikupljaju desetine različitih originala i fotokopija da bi ostvarile pravo na naknadu zarade tokom odsustva, prijava radnika može da se obavi potpuno elektronski preko internet portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), dok privreda više ne mora da koristi pečat pri otvaranju računa u banci i obavljanju platnog prometa. Uvedeno je jedinstveno mesto za registraciju prava na nepokretnosti kroz eŠalter, čime je smanjen broj odlazaka kupaca na nekoliko mesta, a procedura upisa prava u katastru i prijava poreza drastično su pojednostavljeni za građane i privredu. Implementacija Zakona o fiskalizaciji i Zakona o elektronskom fakturisanju  (dugogodišnje preporuke Sive knjige) imaće pozitivne efekte na poslovanje privrednih subjekata i smanjenje sive ekonomije. Olakšana je i pojednostavljena procedura kupoprodaje polovnih motornih vozila između fizičkih lica, u delu obračuna i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, omogućeno je elektronsko plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova bez donošenja dokaza o uplati, digitalizovan je Centralni registar objekata (CRO) u poslovanju hranom, itd. što predstavlja realizaciju predloga i inicijativa koje je NALED zagovarao tokom prethodnih godina.   


Povezani Sadržaji

Blog

Druga decenija

Jedna od klјučnih preporuka aktuelne Sive knjige je zahtev privrede za reformom sistema naplate taksi i naknada i ukidanje parafiskala...Pročitaj blog
Blog

Dug za lekove veći od 100 miliona evra

Veći deo duga nastao je za lekove isporučene po centralizovanim nabavkama...Pročitaj blog
Blog

E-agrar

Umesto odlaska na šaltere, softver omogućava nosiocima gazdinstva e-naloge na portalu Uprave za agrarna plaćanja   ...Pročitaj blog
Blog

Elektronske javne nabavke

Učešće javnih nabavki u BDP-u naše zemlje u 2018. bilo je tek 8%, dok je prosek EU 14%....Pročitaj blog
Blog

Elektronsko arhiviranje dokumentacije

Značaj e-dokumenta za privredu ne meri se samo dinarom nepotrebno izdvojenim za toner i papir...Pročitaj blog
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu

Zakon propisuje da se ne sme praviti razlika među različitim kategorijama...Pročitaj blog
Vesti

NALED izabrao reforme godine i predstavio Sivu Knjigu 12

11.02.2020

Novi elektronski sistem paušalnog oporezivanja, ukidanje poreskih prijava...Pročitaj vest
Vesti

NALED predstavio novu Sivu knjigu

23.02.2022

Ukidanje naknade za konverziju zemljišta, ubrzanje i pojednostavljenje postupka ozakonjenja i uvođenje eUputa tri su reformska...Pročitaj vest
Vesti

NALED predstavio Sivu knjigu i 100 preporuka za bolje uslove poslovanja 

23.02.2021

Uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, unapređenje sistema...Pročitaj vest
Blog

Poreska uverenja na klik

Zahtev za elektronskim izdavanjem poreskog uverenja jedna je od najdugovečnijih preporuka Sive knjige (iz 2009.)...Pročitaj blog
Vesti

Predstavljena Siva knjiga 11

01.02.2019

Tokom prošle godine institucije su potpuno ili delimično rešile 12 od 100 preporuka Sive knjige. Novo izdanje sadrži 100...Pročitaj vest
Blog

Reforma paušalnog oporezivanja

Osnova novog sistema biće softver i precizno definisani kriterijumi za utvrđivanje poreza...Pročitaj blog
Publikacije


Siva knjiga zdravstva

20.02.2020

Siva knjiga zdravstva Srbije nastala je po uzoru na najpoznatiju i najuticajniju NALED-ovu publikaciju – Sivu knjigu propisa, koja je...Pročitaj više
Blog

Smanjiti porez i doprinose na zarade

Visoko poresko opterećenje plata, privrednici navode kao najveći uzročnik sive ekonomije i najveće opterećenje poslovanja...Pročitaj blog
Kliping


[Ekonometar] Za deset godina ukinuto 100 birokratskih procedura

14.05.2019

NALED od 2008. podnosi Vladi Srbije predloge za pojednostavljivanje...Pročitaj više
Kliping

[RTS] Predstavljena Siva knjiga 14

01.03.2022

Novo izdanje NALED-ove Sive knjige ima 21 novu i 79 starih preporuka za smanjenje birokratije i unapređenje uslova poslovanja, da li je to...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE