hacklink panel Ankara escort

Ključni rezultati

 • 300 posvećenih i odgovornih članova
 • 43. mesto na Doing Business listi
 • 45 certifikovanih opština i gradova
 • Više od 100 institucionalnih partnera
 • 6 radnih dana za dobijanje građevinske dozvole
 • 118 mera za suzbijanje sive ekonomije
 • Više od 700 poslovnih i stručnih skupova
 • 140 realizovanih projekata
 • 4.000 medijskih objava godišnje
 • 10.000 pratilaca na društvenim mrežama
 • 11 miliona pristiglih koverata koje su građani Srbije poslali u nagradnoj igri ‘’Uzmi račun i pobedi” 2018
 • 41% građana učestvovalo u nagradnoj igri ‘’Uzmi račun i pobedi” 2018