Savez za imovinu i investicije

Savez za imovinu i investicije, kao stručno radno telo NALED-a, osnovan je krajem maja 2018. godine pod nazivom Savez za imovinu i urbanizam. Inicijativa za osnivanje radnog tela koje će se baviti imovinsko-pravnim pitanjima potekla je od 17 članica NALED-a. Savez danas broji preko 80 članova i bavi se infrastrukturom, energetikom, rudarstvom, poslovanjem privrednih društava, pravosuđem, ali i drugim važnim temama koje doprinose boljoj investicionoj klimi u zemlji. Savez aktivno učestvuje u kreiranju politika za unapređenje poslovnog ambijenta i bolji plasman države Srbije na referentnim međunarodnim rang listama, kao što je Doing business.

Savez deluje u oblastima energetike, urbanizma, infrastrukture, pravosuđa, poslovanja privrednih društava, ozakonjenja objekata, konverzije zemljišta, komasacije, eksproprijacije, stečaja, izvršnog i parničnog postupka, energetike, telekomunikacija, rudarstva, založnog prava, planskih akata, dozvola za gradnju, upisa prava u katastar nepokretnosti i vodova, finansijskih proizvoda i poslovanja, a sve u cilju poboljšanja poslovnog okruženja.

Savez funkcioniše kroz nekoliko užih radnih grupa u zavisnosti od konkretne teme kojom se bavi. Istovremeno je uključen i u iniciranje preporuka i rešavanje administrativnih procedura objedinjenih u Sivoj knjizi NALED-a, kao i u izradi analiza, policy brief-ova, infografika i drugih publikacija NALED-a (Vodič za katastar, Analiza primene čl. 95-97. Zakona o zadrugama, Analiza ka unapređenju sadržaja i zakonskog okvira za upis u katastar nepokretnosti, Analiza zakonodavstva i prakse konverzije uz naknadu, Analiza regulatornog okvira za izgradnju mreže baznih stanica mobilne telefonije, Analiza postupka prijave poreza preko javnih beležnika, Vodič za prijavu poreza u postupku prometa nepokretnosti, Infografik za upis u katastar nepokretnosti, Policy brief - eProstor, Policy brief - Registar zaduženja itd). Na osnovu izglasanih prioriteta rada, Savez sprovodi aktivnosti na rešavanju podnetih inicijativa članova kroz aktivnosti na projektima, medijsko oglašavanje, učešće na javnim raspravama, uključivanje u rad Vladinih radnih grupa i dr.

Izjave - Savez za Imovinu 1.gif
Izjave - Savez za Imovinu 2.gif
Izjave - Savez za Imovinu 3.gif

Radne grupe u kojima Savez za imovinu i investicije deluje su:

 • Zajednička grupa za unapređenje uslova poslovanja i privlačenja novih investicija u Republici Srbiji,
  Radna grupa za razmatranje predloženih izmena propisa od značaja za unapređenje postupka za uknjižbu imovine,
 • Radna grupa za izradu predloga Zakona o komasaciji,
 • Radna grupa za izradu Zakona o stečaju preduzetnika,
 • Radna grupa za bezbednost objekata Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor,
 • Radna  grupa za unapređenje postupka za priključenje na elektromrežu,
 • Nacionalna koalicija za smanjenje energetskog siromaštva,
 • Radna grupa za izmene Zakona o komunalnim delatnostima,
 • Radna  grupa  za pripremu dokumenta javne politike „Koncept digitalizacije prostornog i urbanističkog planiranja u Srbiji,
 • Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika,
 • Radna grupa za izradu Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
 • Radna grupa za izradu podzakonskih akata Zakona o obnovljivim izvorima energije,
 • Stručna grupa za smanjenje administrativnih barijera za postavljanje radio baznih stanica mobilne telefonije,
 • Radna grupa za izradu nacrta Zakona o širokopojasnoj komunikacionoj infrastrukturi,
 • Radna grupa za pravosuđe i osnovna prava,
 • Radna grupa za kompanijsko pravo,
 • Radna grupa za rad na Zakonu o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu,
 • Radna grupa za rad na Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama.

Ciljevi Saveza za imovinu i investicije:

 • Definisanje strateškog okvira plana za razvoj imovinsko-pravnih odnosa;
 • Smanjenje troškova i administracije za privredne subjekte i za građane kreiranjem e-servisa;
 • Povećanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje poslovnih procesa, efikasnosti i transparentnosti, javne uprave, nosioca javnih ovlašćenja i drugih nadležnih organa;
 • Unapređenje konkurentnosti Srbije;
 • Definisanje strateškog okvira NALED-a za unapređenje imovinsko-pravnih odnosa i unapređenja investicione klime;
 • Podrška Vladi Srbije i drugim institucijama u osmišljavanju implementacije programa i strategija u oblasti imovine i investicija;
 • Aktivno zagovaranje sprovođenja reformi i podizanje svesti građana i privrede o značaju i koristima razvoja imovinsko-pravnih odnosa;
 • Pruža stručnu podršku i učestvuje u izradi zakonodavnog okvira za imovinu i investicije;
 • Aktivno i javno se zalaže za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji kao i privlačenju novih investicija u Republici Srbiji;
 • Učestvuje u javno-privatnom dijalogu, učestvuje u javnim slušanjima, debatama i prezentacijama koje se tiču razvoja imovine i investicija;
 • Sarađuje sa različitim organizacijama i institucijama na realizaciji projekata i inicijativa u vezi sa razvojem i investicijama.

Savez čine: A1, Apatinska pivara (Molson Coors), Agencija za privredne registre, AK Cvetković, Skoko & Jovičić, AK Vuković & partneri, AK Stanković, Aleksandar Gradnja, Al Dahra Srbija, ASAP, Bus Logic, Carnex, CETIN, Coca-Cola HBC Srbija, CWPR Services, Ekostar Pak, Educons Univerzitet, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Erste banka, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet za medije i komunikacije, Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Geografski fakultet, Grad Čačak, Grad Kragujevac, Grad Leskovac, Grad Požarevac, Grad Šabac, Grad Sombor, Grad Sremska Mitrovica, Grad Subotica, Grad Užice, Grad Zrenjanin, Inpharm, JAF, Javnobeležnička komora Srbije, Jugo-Kaolin, Klaster nekretnine, Komora javnih izvršitelja, Koteks Viscofan, Lafarge, Luka "Beograd", Mašinski fakultet, MK group, MOL Serbia, Moravcem, Nectar, Neoplanta, NIS, Nites, Opština Batočina, Opština Ćuprija, Opština Inđija, Opština Kula, Opština Mionica, Opština Šid, Opština Vrnjačka Banja, Philip Morris Operations, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Pravni fakultet Beograd, ProCredit banka, Pulsec, RATEL, Republička direkcija za imovinu (pridruženi član), Republički geodetski zavod (pridruženi član), Resalta, Rio Tinto, Rudnik i Flotacija Rudnik, Samer & Co, SET, Siemens, SILBO, Telekom Srbija A.D., Tigar Tyres, Unicredit banka, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Vetroelektrane Balkana, WindVision Development, Yandex IT Center, Yettel i Zumtobel group.

Ključne publikacije Saveza za imovinu i investicije:

Video obraćanje Aleksandre Trešnjev, potpredsednice Saveza za imovinu i investicije, povodom 14. godišnje Skupštine NALED-a možete pogledati na sledećem linku.

 

Andrija Vuković

Andrija Vuković

AIK Banka, član Izvršnog odbora

Predsednik Saveza za imovinu i investicije


Andrija Vuković, član Izvršnog odbora AIK banke aktivno učestvuje u definisanju strateg...
Tanja Vukotić-Marinković

Tanja Vukotić-Marinković

APR, registrator

Potpredsednica Saveza za imovinu i investicije


Tanja Vukotić-Marinković rođena je 1968. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultet...
Dejan Vuković

Dejan Vuković

Vuković i partneri, osnivač i vodeći partner

Potpredsednik Saveza za imovinu i investicije


Dejan Vuković je managing partner kancelarije Vuković & partneri AOD Beograd i profesionaln...
Marko Jović

Marko Jović

A1, direktor regulatornih i veleprodajnih poslova

Potpredsednik Saveza za imovinu i investicije


Marko Jović je direktor regulatornih i veleprodajnih poslova u A1 Srbija, članici A1 Telekom Au...
Jelena Raković Radivojević

Jelena Raković Radivojević

Grad Užice, gradonačelnica

Potpredsednica Saveza za imovinu i investicije


Rođena 24. februara 1968. godine u Užicu. Osnovnu školu „Stari grad“ i sredn...

Povezani Sadržaji

Vesti

APR ugostio članove Saveza za imovinu i investicije NALED-a

26.11.2021

U Agenciji za privredne registre danas je održana sednica Saveza za imovinu i...Pročitaj vest
Vesti

Da bi naplatila tri miliona evra za konverziju, država izgubi 67 miliona

04.05.2021

Naknadu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine nad građevinskim...Pročitaj vest
Vesti

Konverzija uz naknadu nije uspela - kad ćemo to da ozvaničimo?

29.10.2021

Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo...Pročitaj vest
Vesti

Održana druga sednica Saveza za imovinu i urbanizam u 2020. godini

16.06.2020

Domaćin sednice bila je farmaceutska kompanija Inpharm ...Pročitaj vest
Vesti

Održana sednica Saveza za imovinu i urbanizam

05.03.2020

Članovima je predstavljen kvartalni izveštaj o radu Saveza u 2020. godini, kao i druge aktivnosti Saveza...Pročitaj vest
Vesti

Sporni Zakon o zadrugama blokira oko 60.000 hektara poljoprivrednog zemljišta

02.07.2021

Iako nijedan ranije važeći i sada važeći Zakon o zadrugama ili drugi zakon...Pročitaj vest
Vesti

Treća sednica Saveza za imovinu i urbanizam

26.09.2019

Formirana fokus grupa za pitanja na temu konverzije zemljišta...Pročitaj vest
Vesti

Ukidanje naknade jedino rešenje za konverziju zemljišta

01.12.2020

Država treba da omogući automatski upis prava svojine u katastar za sva lica...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE