Javne finansije

Od svog osnivanja NALED se bavio različitim temama u oblasti javnih finansija, pre svega u delu poreskih kao i neporeskih dažbina. U proteklih 15 godina pokrenute su brojne inicijative i uspešno sprovedene reforme u cilju smanjenja finansijskog i administrativnog opterećenja privrede i unapređenja uslova poslovanja. U oblasti poreza najveći broj reformi je sproveden ili se još uvek sprovodi u delu poreza na rad, odnosno poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, poreza na imovinu, poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, poreza na potrošnju odnosno PDV-a i akciza. Pored reformi u poreskom delu, NALED već više od decenije u fokusu ima i teme u oblasti neporeskih nameta i parafiskalnih dažbina, koje država na svim nivoima vlasti naplaćuje privredi i građanima.   

Parafiskali

NALED se više od decenije bavi reformom parafiskalnih dažbina u cilju smanjenja administrativnog i finansijskog opterećenja privrede i građana. Uz podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) kao i članova, pre svega privrednih društava i kompanija koje su suočene sa brojnim problemima u ovoj oblasti NALED je zagovarao ukidanje parafiskala kao i uspostavljanje jedinstvenog, elektronskog registra neporeskih dažbina.

Postojeći sistem neporeskih dažbina, pre svega taksi i naknada za korišćenje javnih dobara, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom i lokalnom nivou nije u punoj meri transparentan i predvidiv, građani i privreda ne znaju šta, kome i koliko treba da plate. Ovaj problem naročito ističu kompanije koje posluju u više opština i/ili gradova. Stoga se NALED zalagao za sistemsku reformu neporeskih dažbina, pre svega taksi i naknada za korišćenje javnih dobara, sa ciljem povećanja transparentnosti i predvidivosti poslovnog okruženja.    

Jedan od prvih uspešno realizovanih projekata NALED- a u ovoj oblasti, uz podršku USAID-a, je bilo ukidanje 138 parafiskalnih dažbina (duplih ili enormno visokih nameta) krajem 2012. godine. Pored toga NALED je aktivno učestvovao i u zagovaranju reforme različitih naknada za korišćenje javnih dobara i njihovom objedinjavanju u jedan sistemski zakon, krajem 2018. godine.

Od kraja 2019. godine do početka 2022. godine, NALED je u saradnji sa Partner Solutions, KPMG i Institutom Mihajlo Pupin a uz finansijsku podršku USAID-a realizovao aktivnosti za reformu neporeskih prihoda. Ključni rezultat u 2021. godini je razvijen registar neporeskih dažbina, koji uključuje više od 2.000 republičkih, lokalnih i pokrajinskih nameta (naziv dažbine, vrsta, obveznik plaćanja, iznos,  oslobođenja i olakšice, broj računa, itd.). Pored toga, dati su predlozi za institucionalizaciju registra kao i za unapređenje postojećeg sistema lokalnih administrativnih taksi.

PDV

Kako je unapređenje regulatornog okvira za poslovanje putem smanjenja sive ekonomije i smanjenja poreskog opterećenja, jedan od osnovnih strateških ciljeva, NALED je uz podršku članova i Nemačke razvojne saradnje (GIZ projekti) pružao podršku Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija u reformisanju poreskog zakonodavstva.

Jedan od najznačajnijih poreskih oblika je porez na dodatu vrednost (PDV), a NALED je od 2017. godine učestvovao u izradi analize i davanju preporuka za izmenu odnosno ukidanje Pravilnika kojim je uvedena obaveza privrednih subjekata da uz poresku prijavu podnose i pregled obračuna PDV-a, a koji je prema mišljenju privrede predstavljao jedan od najznačajnijih administrativnih ali i finansijskih problema.

Pored toga, NALED je od početka uključen u organizaciju i praćenje rezultata nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, koji nedvosmisleno ukazuju da se povećava svest građana o značaju borbe protiv sive ekonomije, pre svega u oblasti prometa odnosno izdavanja fiskalnih računa. O značaju ovog poreskog oblika govori i NALED-ova Siva Knjiga koja sadrži najveći broj preporuka za Ministarstvo finansija, a u okviru njih značajan broj o PDV. Pored toga, NALED je na inicijativu članova predložio Ministarstvu finansija i Vladi RS inicijativu za izmenu Zakona o PDV-u i pojedinih podzakonskih akata, sa ciljem daljeg unapređenja i stvaranja podsticajnog i konkurentnog okruženja kroz dalje smanjenje administrativnih problema i troškova.

NALED se bavio oporezivanjem potrošnje, kroz PDV i akcize, u okviru procesa EU integracija, sa ciljem ispunjenja osnovnih merila za otvaranje pregovaračkog poglavlja 16 – oporezivanje, a kojim koordinira kroz NKEU od kraja 2019. godine. U tom smislu date su preporuke da se ujednači akcizni tretman jakih alkoholnih pića, kroz propisivanje akcize prema procentu alkohola koji je sadržan u piću, a ne prema vrsti pića, što je više od 20 godina bio slučaj. NALED je pozdravio izmenu Zakona o akcizama krajem aprila 2021. godine i u Narodnoj skupštini podržao donošenje Pregovaračke pozicije za ovo izuzetno značajno ekonomsko poglavlje. Pored toga NALED je izradio dokument o porezu na dodatu vrednost, potrebi dalje harmonizacije propisa sa EU regulativom, kao i preporukom za smanjenje administrativnog opterećenja privrede, pre svega kroz ukidanje Pravilnika koji propisuje obavezu popunjavanja i podnošenja pregleda obračuna o PDV.

Oporezivanje prenosa na apsolutna prava na polovnim motornim vozilima

NALED je u saradnji sa RSJP-om tokom 2021. godine izradio Analizu unapređenja sistema prometa i registracije motornih vozila, sa ciljem unapređenja postupka prenosa vlasništva na polovnom motornom vozilu između fizičkih lica i automatizacije obračuna poreza na prenos apsolutnih prava.   

U skladu sa rezultatima analize, upućena je inicijativa Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu finansija, sa predlogom novog načina obračuna poreza na prenos apsolutnih prava u ovom postupku, formulom za izračunavanje visine poreza kao i procenom efekata ovih izmena na javne prihode. Krajem 2021. godine, u paketu sa ostalim poreskim zakonima donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu. Dalji koraci se odnose na formiranje administrativne usluge za obračun poreza na prenos apsolutnih prava u postupku prenosa vlasništva nad polovnim motornim vozilom, koja će se obezbediti preko Portala eUprave, od strane Kancelarije za IT i eUpravu. Od 31. marta, kada je predviđena primena ovih odredbi zakona, će se u značajnoj meri skratiti postupak i procedura prenosa vlasništva nad polovnim motornim vozilom između fizičkih lica, a sa druge strane smanjiće se i administriranje Poreske uprave. 

Javne nabavke

Imajući u vidu da je  Zakon o javnim nabavkama stupio na snagu 1. jula 2020. godine. NALED, prepoznavši da ima prostora za napredak, sprovodi projekat „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“ sa ciljem unapređenja sistema javnih nabavki i podsticanjem upotrebe i drugih kriterijuma osim cene, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Projektom je planirano da se ojačaju kapaciteti naručilaca i ponuđača, unapređenje transparentnosti i efikasnosti kroz digitalna rešenja, unapređenje nadzora i izvršenja u javnim nabavkama, kao i jačanje uloge civilnog društva i javnosti. Izvođenje projekta je počelo januara 2021. godine i trajaće do decembra 2022. godine.

Elektronsko fakturisanje

Usled stupanja na snagu Zakon o elektronskom fakturisanju maja 2021. godine. NALED je u saradnji sa Britanskom ambasadom i kompanijom Philip Morris, a u okviru projekta StarTech, započeo i projekat podrške Ministarstvu finansija u uvođenju  novog sistema elektronskog fakturisanja. Cilj ovog projekta je da se subjekti upoznaju sa svojim obavezama i pripreme za nov model poslovanja. Održano je preko 20 obuka za subjekte iz javnog i privatnog sektora, 2 radionice za udruženja računovođa i samostalne računovođe, kao i dve radionice za ERP provajdere i IT firme, kroz obuke je prošlo gotovo 700 polaznika.


Povezani Sadržaji

Vesti

Da bi kupili polovni automobil, građani moraju na 4 šaltera

02.07.2021

Da procedura prenosa vlasništva i registracije polovnih automobila unosi...Pročitaj vest
Projekti

Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta

26.01.2021

Projektom je predviđeno unapređenje digitalnih rešenja u sprovođenju javnih nabavki, uključujući e-Portala...Pročitaj više
Vesti

Jun je „Mesec parafiskala“ – oslobodimo se suvišnih dažbina

03.06.2021

Kampanja „Mesec parafiskala“ startovala je danas sa pozivom...Pročitaj vest
Vesti

Kroz upis u javni registar do veće transparentnosti lokalnih neporeskih dažbina

15.06.2021

Lokalne neporeske dažbine popisane su u više od 400 odluka, a iznos...Pročitaj vest
Vesti

Održan prvi okrugli sto u okviru kampanje

11.06.2021

Da bi građani i privreda imali uvid u takse i naknade koje plaćaju, potrebno je uspostaviti jedinstveni registar neporeskih dažbina koji...Pročitaj vest
Vesti

Primena eFaktura startuje 1. maja

01.12.2021

Obavezna primena elektronskog fakturisanja u transakcijama unutar javnog sektora (G2G) i privatnog sektora ka javnom (B2G) startovaće 1....Pročitaj vest
Projekti

Reforma neporeskih prihoda

09.01.2020

Unapređenje transparentnosti i predvidivosti neporeskih dažbina...Pročitaj više
Vesti

Srbija spremna za otvaranje poglavlja o oporezivanju

28.05.2021

U četvrtak, 27. maja, u domu Narodne skupštine, na inicijativu Odbora za...Pročitaj vest
Vesti

Sto nameta, a korist jedva vidljiva

28.09.2021

Da neporeski nameti, njihova mnogobrojnost i nesistematičnost i dalje predstavljaju značajan problem pokazala je i nedavno objavljena...Pročitaj vest
Vesti

Stručna grupa Vlade Srbije počela izradu novog Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije

20.05.2021

Stručna grupa Vlade Srbije počela je izradu novog Nacionalnog programa za...Pročitaj vest
Vesti

Više od 2.000 nameta u onlajn registru neporeskih dažbina

14.12.2021

Onlajn registar neporeskih dažbina obuhvatio je više od 2.000 neporeskih...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE