hacklink panel Ankara escort

Prednosti članstva

Više od 300 članova iz redova najuspešnijih kompanija, opština i OCD čini NALED najvećom i najuticajnijom javno-privatnom asocijacijom u Srbiji koja okuplja i povezuje sva tri sektora društva, i gradi sponu između lokalnog i nacio­nalnog nivoa u cilju podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja. Članstvo u NALED-u je efikasan mehanizam koji koriste društveno odgovorne organizacije za pokretanje institucionalnih reformi od značaja za privredni oporavak zemlje. Angažovani članovi uživaju brojne dodatne pogodnosti koje donosi članstvo u NALED-u.

Neke od prednosti članstva u NALED-u su:

Monitoring rada Vlade

NALED redovno informiše članove o statusu regulatorne reforme i najnovijim promenama zakonodavnog okvira od značaja za poslovanje. NALED je vodeći autoritet na polju monitoringa regulatorne aktivnosti i merenja performansi javne uprave, zahvaljujući inicijativama i projektima kao što su Regulatorni indeks Srbije (RIS), Kalkulator lokalnih troškova poslovanja, Kvartalni izveštaj o sprovođenju reformi i Barometar propisa, koji su dostupni svim članovima. Izbor Reformatora godine i izveštavanje u medijima o rezultatima rada Vlade predstavljaju dodatne mehanizme pritiska na institucije da sprovedu reforme.

Uticaj na zakonodavstvo

NALED zvanično sarađuje sa više od 40 državnih i međunarodnih institucija i jedan je od ključnih partnera republičkih i lokalnih vlasti u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi. Članovi NALED-a često imaju ekskluzivnu priliku da prvi vide, reaguju i utiču na sadržaj novih zakonskih rešenja koja se tiču njihovog poslovanja. Kroz aktivnosti Ekonomskog kokusa Narodne skupštine, Vladine zajedničke grupe, radne sastanke sa donosiocima odlu­ka, pripremu preporuka Vladi za smanjenje birokratije (Siva knjiga), analize i komentare zakona, NALED se zalaže za izmene zakona i stvaranje podsticajnog pravnog okvira za lokalni ekonomski razvoj.

Umrežavanje donosioca odluka

Članovi imaju mogućnost da bez plaćanja kotizacije, u toku godinu dana, učestvuju i zastupaju svoje interese na više od 150 NALED-ovih doga­đaja – konferencija, okruglih stolova i radnih ručkova sa političkim liderima, ambasadorima, donatorima, gradonačelnicima i privrednicima iz zemlje i inostranstva. Neke od tema poslovnih skupova koje NALED organizuje su siva ekonomija, građevinske dozvole, javno-privatni dijalog, parafiskalni nameti, povoljno poslovno okruženje, smanjenje birokratije, regulatorna reforma, poreski sistem, promocija investicija i izvoza, korporativna odgovornost, obnovljivi izvori energije itd.

Promocija i jačanje imidža

Svaki angažman u NALED-u je priznat i prepoznat u javnosti zahvaljujući snažnom publicitetu i prisustvu u medijima (više od 4000 medijskih objava godišnje). Kroz zastupljenost u publikacijama, na društvenim mrežama i veb sajtu, članovi se ističu kao društveno odgovorne i angažo­vane organizacije i jačaju svoj ugled u javnosti. Kroz učešće na NALED-ovim događajima u svojstvu govornika, članovi imaju mogućnost da dodatno pozicioniraju svoju organizaciju u poslovnim i stručnim krugovima. Kroz nacionalne kampanje u medijima i na beogradskom aerodro­mu, članovi imaju jedinstvenu priliku da budu vidljivi kao promoteri privrednih reformi i povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji.

Učešće u projektima

Članovi dobijaju najsvežije informacije o aktuelnim konkursima za finansiranje projekata i mogućnostima za subvencionisano stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu. U mogućnosti su da pokreću i realizuju projekte i inicijative u partnerstvu sa NALED-om, u skladu sa opštim interesima članstva i misijom Alijanse. Članovi imaju prioritet u uključivanju u donatorske projekte koje NALED realizuje, a u cilju olakšanog pristupa sredstvima, NALED organizuje susrete s donatorima i diplomatama i posreduje između opština i privrede u CSR inicijativama koje podstiču lokalni ekonomski razvoj.