Savez za zdravstvo

NALED je u 2018. oformio Savez za zdravstvo, na inicijativu članova, proizvođača lekova, veledrogerija i lokalnih samouprava koji prepoznaju zajednički interes da se uspostavi efikasniji sistem zdravstvene zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou, da se reši problem nagomilanih dugova zdravstvenih ustanova i apoteka koji su premašili sto miliona evra, smanji birokratija u zdravstvu i obezbedi veća dostupnost i pravo na izbor lekova, kao i dostupnost kvalitetnih zdravstvenih usluga.

Da bi se napravili pomaci i pokrenule sistemske reforme u ovoj oblasti koja je od ključne važnosti za kvalitet života i zdravlje celokupnog društva, neophodno je uspostaviti javno-privatni dijalog na institucionalizovan način po uzoru na druge radne grupe Vlade i NALED-a. Zato je Savez inicirao uspostavljanje Zajedničke grupe sa Ministarstvom zdravlja.  

Cilj Saveza je podrška u razvoju zdravstvene zaštite u Srbiji kroz izradu strateškog dokumenta koji definiše dugoročnu zdravstvenu politiku, finansiranje, prioritete i precizne merljive ciljeve zdravstvene zaštite kao i učešće u postupku donošenja sistemskih zakona iz oblasti zdravstva.

Kao jedan od dosada najistaknutijih rezultata rada Saveza izdvajamo Sivu knjigu zdravstva, novu NALED-ovu publikaciju predstavljenu javnosti u februaru 2020. godine. Siva knjiga zdravstva, pripremljena po uzoru na NALED-ovu Sivu knjigu birokratskih procedura, na jednom mestu i sistematizovano, a jednostavno predstavlja najčešće administrativne prepreke u oblasti zdravstva u Srbiji i nudi rešenja koja će naš zdravstveni sektor učiniti konkurentnijim, funkcionalnijim i atraktivnijim za ulaganje i poslovanje, a građanima obezbediti veću dostupnost i efikasnost zdravstvene zaštite. U Sivoj knjizi odabrano je pedeset birokratskih prepreka sa kojima se susreću privreda, lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, i pre svega, građani. Uz svaki opisani problem dat je predlog rešenja za unapređenje sistema, izmenu propisa ili njihovu efikasniju primenu.

Ciljevi Saveza za zdravstvo:

  • Izrada strateškog okvira i preporuka za razvoj zdravstvene zaštite u Srbiji - zagovaranje i učešće u izradi strateškog dokumenta koji definiše dugoročnu zdravstvenu politiku, finansiranje, prioritete i precizne merljive ciljeve zdravstvene zaštite,
  • Aktivno zajedničko učešće u tekućem postupku donošenja sistemskih zakona i podzakonskih propisa iz oblasti zdravstva,
  • Povećanje javnih izdvajanja za zdravstvo i efikasnije upravljanje „zdravstvenim dinarom“: predlog mera za sanaciju i kontrolu aktuelnih dugovanja zdravstvenih ustanova, podrška uvođenju novih modela finansiranja, obezbeđivanje efikasnije naplate doprinosa, izmena sistema javnih nabavki,
  • Veća dostupnost i pravo na izbor lekova i medicinskih sredstava za pacijente - obezbeđivanje veće participacije države za lekove u najširem obimu kvaliteta, pojednostavljivanje procedura registracije i stavljanja lekova i medicinskih sredstava u promet, uspostavljanje jedinstvene cenovne politike lekova, uspostavljanje predvidivih i fer uslova za poslovanje proizvođača, distributera i pružalaca usluga zdravstvene zaštite,
  • Efikasna, dostupna i kvalitetna usluga u primarnoj i višim nivoima zdravstvene zaštite - bolje upravljanje zdravstvenom zaštitom na lokalnom nivou, jačanje znanja i veština za upravljanje zdravstvom u javnim institucijama,
  • Smanjenje birokratije u zdravstvu - smanjenje administrativnog opterećenja zdravstvenih radnika i pacijenata kroz informatizaciju, uvođenje elektronskog kartona, elektronskog recepta i elektronskog uputa, izrada Sive knjige zdravstva, javna dostupnost podataka o učinku zdravstvenih ustanova i pojedinaca,
  • Tehnološki naprednija dijagnostika i zdravstvena nega - obezbeđivanje efikasnih mehanizama za odobravanje tehnološki naprednih pristupa, obezbeđivanje sredstava za tehnološke inovacije, afirmacija i institucionalizacija Procene zdravstvenih tehnologija,
  • Jačanje uloge i afirmacija različitih oblika zdravstvenog osiguranja u okviru sistema zdravstvene zaštite - informisanje i edukacija građana, unapređenje regulatornog okvira.

Savez čine: Acibadem Bel Medic, Akreditaciono telo Srbije, Actavis, AsterFarm, AstraZeneca, DT Europe, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Farmalogist, FEFA, FHI Zdravlje, Galenika, Geografski fakultet u Beogradu,  Grad Leskovac, Grad Niš, Grad Sremska Mitrovica, Grad Vranje, Heliant, Huawei, IBM, Inpharm, Institut za primenu nuklearne energije - INEP, IQVIA, Komora zdravstvenih ustanova Srbije, Medigroup SEE, Merck, Merck, Sharp & Dohme (MSD), NIS, Nites, Novo Nordisk, Opština Kučevo, Opština Raška, Pfizer, Phoenix Pharma, Roche, Serbian Business Systems, Servier, Stomatološka komora Srbije, Swixx BioPharma, Takeda, Teva Actavis, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Kragujevcu.

Ključne publikacije Saveza za zdravstvo:

Siva knjiga zdravstva

Video obraćanje Une Ljubičić, bivše predsednice Saveza za zdravstvo, povodom 14. godišnje Skupštine NALED-a možete pogledati na sledećem linku.

Vukašin Radulović

Vukašin Radulović

Heliant, partner

Predsednik Saveza za zdravstvo


Vukašin Radulović je osnivač kompanija Infolab i Heliant, s...
Vladimir Tipsarević

Vladimir Tipsarević

Novo Nordisk Pharma, direktor za javne politike i odnose sa javnošću

Potpredsednik Saveza za zdravstvo


Vladimir Tipsarević karijeru je započeo u Ministarstvu finansija 2...
Lidija Dimitrijević

Lidija Dimitrijević

Grad Leskovac, zamenica gradonačelnika

Potpredsednica Saveza za zdravstvo


Lidija Dimitrijević rođena je januara 1976. godine u Leskovcu. Osn...
Marijana Vasilescu

Marijana Vasilescu

MediGroup, generalna direktorka

Potpredsednica Saveza za zdravstvo


Marijana Vasilescu je veoma iskusan i cenjen poslovni lider. Jedna j...

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE