Smanjiti porez i doprinose na zarade

Visoko poresko opterećenje plata, privrednici su naveli kao najveći uzročnik sive ekonomije u Srbiji i jedno od najvećih opterećenja poslovanja u svim istraživanjima koje je NALED sproveo od 2014. do danas. Među preporukama Sive knjige, zahtev privrede za smanjenje poreza i doprinosa nalazi se još od 2013. i jedan je od najdugovečnijih.

U najnovijem istraživanju iz januara 2019, na taj problem je ukazalo čak 79% anketiranih. Još 62% ispitanika (mahom preduzetnika) dodalo je da su porez na dohodak i doprinosi obaveza čije se plaćanje najčešće izbegava. I to na vrlo „kreativne“ načine – od potpunog neprijavljivanja zaposlenih ili isplate dela plate na ruke do angažovanja radnika kao vlasnika agencije u paušalnom sistemu oporezivanja ili isplate zarada iz podignute dividende gde je porez niži.

Sveobuhvatna reforma koja nam je potrebna pomogla bi da značajan deo radne snage vratimo u legalne tokove. Primera radi, smanjenje minimalne osnovice za doprinose učinilo bi atraktivnijim poslove s nepunim radnim vremenom. Takođe, smanjenje poreskih obaveza za trećinu doprinelo je uspešnom početku primene elektronske prijave sezonskih radnika i za nešto više od šest meseci imamo 15.000 sezonskih radnika na evidenciji poreskih organa i fondova obaveznog osiguranja, pet puta više nego u prethodnim godinama.

Država je u 2019. pokazala da je voljna za dijalog i konkretne poteze. Ukidanje doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca je znak spremnosti, ali daleko od dovoljnog da usreći privredu. Potreban nam je širok dijalog (na šta nas obavezuje i Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije) bilo da se odlučimo na „igru“ sa progresivnim oporezivanjem, ukidanjem ili drastičnim smanjivanjem nekog od doprinosa, pomeranjem neoporezive osnovice i sl.

Sa više od 600 milijardi dinara naplaćenih godišnje na ime poreza i doprinosa na zarade, ovo je najizdašniji prihod države i lokalnih samouprava i odluka mora da bude pažljivo odmerena, ali i da bude zaista u korist građana, privrede, smanjenja odliva mozgova i bržeg ekonomskog razvoja.

vukotic pdf.png

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE