Uticaj članova

„Jedan od razloga za uspeh NALED-a leži u tome što je Vlada bila voljna
i imala želju da sluša druge glasove u društvu pored političkih partija.
Stvaranje NALEDA je stvaranje nezavisnog glasa koji Vlada može da sasluša
i dobije odgovor na različite predložene aktivnosti, a to je revolucionarno.“
Steven Rosenberg, nekadašnji direktor USAID MEGA projekta i osnivač NALED-a

„Među raznim organizacijama koje nastoje da unapređuju poslovnu klimu u Srbiji,
NALED je jedinstven. Jedinstven po svojoj trostranoj strukturi jer uključuje
poslovnu zajednicu, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.
Kao rezultat toga ima jedinstven pogled na dešavanja,
kao i neverovatno moćan glas po pitanju različitih prioriteta.“
Kajl Skat,
ambasador SAD


Članovi mogu na više načina da utiču na agendu i reformske prioritete NALED-a:

Učešćem na godišnjoj Skupštini – godišnji skup je prilika za članove da predlože aktivnosti i glasaju za prioritete kojima NALED treba da se bavi. 
Pokretanjem i uključivanjem u rad tematskih Saveza – da bi članovi pokrenuli novu temu/ prioritet u NALED-u potrebno je da postoji kritična masa od najmanje 7% zainteresovanih članova (minimum 20 članova) koji su spremni da se dodatno angažuju i opredele resurse kako bi se realizovale reforme u određenoj oblasti  (siva ekonomija, e-uprava, poljoprivreda, zdravstvo, imovina i urbanizam).
Davanjem predloga za Sivu knjigu NALED-a – svake godine članovi imaju mogućnost da nominuju probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju i daju predloge za Sivu knjigu administrativnih prepreka poslovanju koja predstavlja regulatornu bibliju za državne institucije.
S druge strane, članovi imaju mogućnost da neposredno utiču na reforme i unapređenje zakonskog okvira za poslovanje kroz:

Učešće u izradi nacionalnih strategija i planova – NALED je koordinator Zajedničke grupe Vlade za unapređenje pozicije Srbije na Doing business i Stručne grupe Vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije. Kroz formiranje zajedničkih grupa u domenu e-uprave, zdravstva i poljoprivrede, zajedničke grupe su novi model institucionalne saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora na izradi nacionalnih programa, strategija i akcionih planova kroz široki dijalog svih zainteresovanih strana

Učešće u izradi propisa – do danas NALED je učestvovao u više od 50 radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata, što članovima omogućava da učestvuju u javnoj raspravi i daju komentare i predloge za unapređenje zakonskih rešenja

Učešće u izradi amandmana na zakone  – NALED je osnivač Ekonomskog kokusa u Narodnoj skupštini i pruža stručnu i tehničku podršku u pripremi argumentacije za odbranu zakona te izradi konkretnih amandmana.

Zagovaranje reformi kod donosioca odluka – NALED tokom godine organizuje veći broj susreta sa donosiocima odluka iz Vlade, skupštine i međunarodne zajednice gde članovi imaju priliku da ukažu na izazove sa kojima se susreću u poslovanju.

Upravni odbor se stara o zaštiti opšteg društvenog interesa i zastupa zajedničke prioritete članstva u javnosti i pred donosiocima odluka, te pruža podršku aktivnostima Izvršne kancelarije na realizaciji definisanih članskih prioriteta.  

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE