Blog

Smanjiti porez i doprinose na zarade
Blog

Smanjiti porez i doprinose na zarade

29.07.2019.

Visoko poresko opterećenje plata, privrednici navode kao najveći uzročnik sive ekonomije i najveće opterećenje poslovanja...

Pročitaj blog
Elektronsko arhiviranje dokumentacije
Blog

Elektronsko arhiviranje dokumentacije

20.07.2019.

Značaj e-dokumenta za privredu ne meri se samo dinarom nepotrebno izdvojenim za toner i papir...

Pročitaj blog
Reforma paušalnog oporezivanja
Blog

Reforma paušalnog oporezivanja

15.07.2019.

Osnova novog sistema biće softver i precizno definisani kriterijumi za utvrđivanje poreza...

Pročitaj blog
Elektronske javne nabavke
Blog

Elektronske javne nabavke

08.07.2019.

Učešće javnih nabavki u BDP-u naše zemlje u 2018. bilo je tek 8%, dok je prosek EU 14%....

Pročitaj blog
Poreska uverenja na klik
Blog

Poreska uverenja na klik

01.07.2019.

Zahtev za elektronskim izdavanjem poreskog uverenja jedna je od najdugovečnijih preporuka Sive knjige (iz 2009.)...

Pročitaj blog
Dug za lekove veći od 100 miliona evra
Blog

Dug za lekove veći od 100 miliona evra

24.06.2019.

Veći deo duga nastao je za lekove isporučene po centralizovanim nabavkama...

Pročitaj blog
Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu
Blog

Izjednačiti cene komunalnih usluga za građane i privredu

17.06.2019.

Zakon propisuje da se ne sme praviti razlika među različitim kategorijama...

Pročitaj blog
E-agrar
Blog

E-agrar

10.06.2019.

Umesto odlaska na šaltere, softver omogućava nosiocima gazdinstva e-naloge na portalu Uprave za agrarna plaćanja   ...

Pročitaj blog
Druga decenija
Blog

Druga decenija

04.06.2019.

Jedna od klјučnih preporuka aktuelne Sive knjige je zahtev privrede za reformom sistema naplate taksi i naknada i ukidanje parafiskala...

Pročitaj blog