Novi Pazar i Mojkovac dobijaju 2.000 kanti za razdvajanje otpada

Novi Pazar i Mojkovac uskoro će dobiti dodatnih 2.000 kanti za razdvajanje ambalažnog otpada i presu za otpad koji se reciklira, kako bi se smanjile količine otpada koje završavaju na lokalnim deponijama. Mere očuvanja zaštite životne sredine podržala je Evropska unija, a opštinama će u uspostavljanju primarne selekcije pomoći NALED putem novog dvogodišnjeg projekta ,,BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine“.

Projekat se, uz podršku Evropske unije, sprovodi u partnerstvu sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja, opštinom Mojkovac i JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, a na unapređenju sistema radiće se i u opštinama Kolašin, Bijelo Polje i Tutin. Sve lokalne samouprave dobiće stručnu podršku u razvijanju planova upravljanja otpadom koje su u obavezi da imaju, mapa puta za cirkularnu ekonomiju i akcionih mera za javno-komunalna preduzeća. Fokus će biti i na kampanjama podizanja svesti među građanima o pravilnom razdvajanju otpada u domaćinstvima.

Kako je primarna selekcija tek u začetku u ovim krajevima, partneri na projektu će raditi na razvijanju tzv. sistema dve kante, u kojem je jedna kanta namenjena za mešoviti otpad, dok je druga predviđena za reciklabilni ambalažni otpad, poput PET ambalaže, aluminijumskih limenki i papira. Nakon što nove kante stignu u Mojkovac i Novi Pazar, predstavnici JKP-a i opština proći će i kroz niz obuka na kojima će naučiti kako se pravilno prikuplja i tretira otpad.

– Očekujemo da će „pojačanje“ na ulicama Novog Pazara i Mojkovca stići u prvoj polovini naredne godine, nakon sprovedenih nabavki koje nas očekuju u poslednjem kvartalu. Dosad je formirana operativna radna grupa projekta čiji su članovi predstavnici opština, jkp-ova, organizacija civilnog društva i dva privatna operatera za upravljanje otpadom (poslovne jedinice), a trenutno radimo i na uvođenju eksperata za zaštitu životne sredine i upravljanja otpadom. Oni će imati važan zadatak izrade analize trenutnog stanja u opštinama gde se projekat sprovodi, kako bismo kasnije mogli da merimo efekte naših aktivnosti – kaže Direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović.

Cilj je da do 2025. novi sistem razdvajanja otpada obuhvati 1.000 domaćinstava i deset poslovnih centara, a da se procenat prikupljanja unapredi za 20% u Novom Pazaru, gde se trenutno pravilno tretira samo 1,6% ukupnog reciklabilnog otpada. U Mojkovcu je ovaj procenat i dalje na nuli, zbog čega je cilj da se za dve godine sakupi 396 tona i preda na reciklažu.

Srbija i Crna Gora su se u procesu pristupanja Evropskoj uniji obavezale da će uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa regulativom Evropske unije i ispuniti zahteve poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

Početkom prošle godine u Srbiji je usvojen Program upravljanja otpadom 2022-2031 čiji je glavni cilj da sistem upravljanja otpadom krene da se odvija u skladu sa EU propisima, a ključnu ulogu u njemu imaju lokalne samouprave. Do kraja 2029. u Srbiji treba da se uspostavi odvojeno prikupljanje papira, metala, stakla i tekstila, poveća stopa reciklaže i očiste divlje deponije.

Sa sličnim izazovima suočene su i institucije u Crnoj Gori, gde na lokalnom i nacionalnom nivou oko polovina komunalnog otpada završava na nesanitarnim deponijama, zbog nedostatka kanti za odlaganje.


Povezani Sadržaji

Vesti

Beograd dobija 120 novih reciklažnih kontejnera za staklenu ambalažu

02.12.2022

U Beogradu se dnevno generiše 1.500 tona komunalnog otpada, koji u...Pročitaj vest
Vesti

Divlje deponije u Srbiji moraju postati prošlost

23.11.2022

Čak 85% komunalnog otpada završava na deponijama, kojih ima više od 3.000 u Srbiji...Pročitaj vest
Vesti

Reciklažna zvona povećala sakupljanje staklene ambalaže za 90%

14.12.2022

Kada postoje posebni kontejneri u njihovom naselju, građani su više nego...Pročitaj vest
Vesti

Više od 60% građana zadovoljno kvalitetom rada gradske čistoće

27.01.2023

Ako je suditi prema stavovima stanovnika Kragujevca, Niša, Sombora i...Pročitaj vest
Kliping

[Blic.rs] Trećina domaćinstava u dvorištu ima ,,tempiranu bombu"

15.05.2023

U pojedinim delovima Srbije, verovali ili ne, ljudi još nisu videli...Pročitaj više
Kliping

[NOVA S] Dan bezbednosti hrane - da li gledamo rok trajanja?

06.06.2023

U Srbiji se godišnje baci više od 700 hiljada tona hrane, ali...Pročitaj više

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE