Reforma neporeskih prihoda

Oblast projekta: Siva ekonomija 
Donator:
USAID
Partneri: Partner Solutions, KPMG, Institut Mihajlo Pupin
Period realizacije: septembar 2019 – septembar 2021.
Portal:
parafiskali.rs

Novi dvogodišnji projekat za reformu neporeskih prihoda predstavlja nastavak reforme parafiskalnih nameta u cilju unapređenja transparentnosti i predvidivosti svih neporeskih dažbina, uključujući sve vrste naknada, taksi i sličnih javnih prihoda koje plaćaju privreda i građani.

Ciljevi i aktivnosti
Cilj projekta je unapređenje uslova poslovanja, ostvarivanje održivog privrednog razvoja i povećanje standarda građana kroz sledeće projektne aktivnosti:

  • Analiza propisa (zakona i podzakonskih akata) kojima su ustanovljene neporeske dažbine, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou;
  • Reklasifikovanje dažbina u skladu sa njihovom stvarnom fiskalnom prirodom (na taksu, naknadu za korišćenje javnog dobra ili porez);
  • Izrada jedinstvene metodologije za obračun visine taksi i provera usklađenosti visine postojećih taksi sa visinom takse koja se dobija primenom jedinstvene metodologije;
  • Priprema preporuka za smanjenje ili ukidanje određenih taksi;
  • Ažuriranje elektronskog registra neporeskih dažbina tako da obuhvati namete svih nivoa vlasti, uz uslov da namet koji nije unet u javni registar ne može biti naplaćen privredi i/ili građanima;
  • Pružanje podrške Ministarstvu finansija u celokupnom procesu izmene regulative;
  • Uspostavljanje javno-privatnog dijaloga organizovanjem konsultacija, konferencija, okruglih stolova, fokus grupa;
  • Promovisanje rezultata reforme na portalu www.parafiskali.rs;
  • Podrška jačanju kapaciteta Ministarstva finansija.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE