Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije

Koordinaciono telo za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije usvojilo je danas novi Akcioni plan za 2017. i 2018. koji predviđa povećanje broja mera i intenziviranje aktivnosti resornih institucija na smanjenju obima nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i utaje poreza.

Fokus novog Akcionog plana koji sada ima 107 mera, biće uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane. Jedna od novina jesu mere za jačanje kapaciteta Poreske uprave.

"Kako bi Nacionalni program dao očekivane rezultate, u godinama pred nama moraćemo da posvetimo više pažnje merama u oblasti fiskalne politike, reforme parafiskalnih nameta i unapređenja fiskalizacije. Cilj je da kroz primenu Nacionalnog programa sprovedemo reforme i radimo na edukaciji i promeni svesti građana i privrede, ali i državnih službenika, koje će podstaći odgovorno ponašanje na svim nivoima" – izjavio je ministar finansija i predsedavajući Koordinacionog tela Dušan Vujović, na drugoj proširenoj sednici održanoj u Palati Srbija.

Uspeh nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ koji je kreirao veliko interesovanje i podršku javnosti za rešavanje problema nelegalnog poslovanja doprineo je i proširenju broja mera u delu Akcionog plana posvećenom edukaciji.

"Pokrenuli smo aktivnosti na izradi serijala koji će građanima pružiti najvažnije informacije o sivoj ekonomiji. Takođe, planiramo različite vrste aktivacija mladih kroz kvizove i konkurse na društvenim mrežama i preko sajta uzmiracun.rs. Sve to biće uvod u novi ciklus nagradne igre koji planiramo za jesen jer je cilj da u Godinama borbe protiv sive ekonomije kontinuirano usmeravamo pažnju na ovaj problem i motivišemo građane i privredu da se pridruže naporima Vlade Srbije" – najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.

Kada je reč o prioritetima Akcionog plana u drugoj polovini ove godine, predsedavajući NALED-ovog Saveza za fer konkurenciju Goran Pitić istakao je da će to biti izrada softvera e-inspektor, koji će ujednačiti postupanje inspekcijskih organa, kao i sprovođenje zajedničkih obuka tužilaštava i inspekcija radi efikasnijeg procesuiranja i sankcionisanja poslovanja u sivom.

"Tokom 2018. počinju s radom posebna odeljenja tužilaštava koja će se baviti istragom finansijskog kriminala i saradnja sa inspektorima je veoma važna. Privreda očekuje sistemsko unapređenje u ovoj oblasti, imajući u vidu dosadašnje skromne rezultate u dinamici rešavanja predmeta i osuđivanja počinilaca tako da je rizik nezakonitog rada bio minimalan" – rekao je Pitić

Posebna pažnja u Akcionom planu posvećena je najosetljivijim grupama, mladima i nezaposlenim početnicima u poslovanju. Kako bi im se olakšalo pokretanje biznisa i legalno poslovanje, predviđena je izrada podsticaja, kao i izmena sistema paušalnog oporezivanja.

U cilju unapređenja fiskalizacije i proširenja obuhvata predviđena je izrada novog zakona o fiskalizaciji čija bi primena startovala u 2018. i uvela veću pravičnost na tržištu, smanjila administrativne i tehničke troškove privredi i povećala efikasnost u kontroli plaćanja PDV-a.

Koordinaciono telo usvojilo je danas i rezultate na suzbijanju sive ekonomije u prošloj godini. Zaključeno je da je najveći doprinos boljoj naplati poreskih prihoda za 122 milijarde dinara u odnosu na 2015. dalo sprovođenje mera Nacionalnog programa za efikasno postupanje inspekcijskih organa i Poreske uprave. Naplata PDV-a veća je za 37,5 milijardi dinara (realni rast 7,8%), akciza za 29,8 milijardi (11,4%) i poreza na dohodak građana za 8,3 milijardi (4,5%).

Tokom prošle godine u 245.392 inspekcijske kontrole otkriveno je 3.656 neregistrovanih firmi. Inspektorat za rad tokom 53.069 nadzora zatekao je 19.472 osobe koje rade na crno nakon čega je za 90% njih zasnovan radni odnos. Uprkos odličnim rezultatima, ocenjeno je da neophodno preduzeti dodatne aktivnosti na rešavanju problema neformalno zaposlenih kojih je u poslednjem kvartalu 2016. bilo oko 570.000, od čega dve trećine radi u poljoprivredi. U cilju regulisanja njihovog statusa, Ministarstvo za rad zajedno s Ministarstvom poljoprivrede, NALED-om i resornim državnim organima p okrenuo je izradu zakona o sezonskom radu u poljoprivredi.

Značajni rezultati ostvareni su i u jačanju poreske discipline i kulture. Prema podacima Poreske uprave za prvi kvartal, tokom kojeg je realizovana nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ zabeležen je rast prometa evidentiranog preko fiskalnih kasa za 7,64% od čega je najveći skok (33,84%) registrovan kod tzv. „malih“ obveznika kod kojih je siva ekonomija najzastupljenija.

Građani su se ohrabrili da češće prijavljuju neizdavanje fiskalnih računa tako da je broj prijava u prvom kvartalu skočio za čak 47,3% u odnosu na isto tromesečje 2016. a naročito u martu (88,55%). Takođe, poreski inspektori su uočili za četvrtinu manje nepravilnosti u izdavanju računa prilikom kontrola radnji i privremeno su zatvorili manje objekata (pad od 7,14%).

Izradu Akcionog plana realizovala je Stručna grupa Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju siv e ekonomije Vlade Republike Srbije koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, ministarstava finansija, građevinarstva, državne uprave, trgovine, privrede, rada, pravde, unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave carina, Republičkog sekretarijata za javne politike, NALED-a i Saveza za fer konkurenciju.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE