Marginalizovane grupe uključiti u sistem zaštite tokom vanrednih situacija,  osniva se prvo romsko vatrogasno društvo

Udruženja Roma i drugih marginalizovanih grupa u praksi nisu članovi štabova za vanredne situacije, zbog čega je osetljive kategorije neophodno uključiti u sistem zaštite preko lokalnih samouprava i socijalnih službi, kako bi se u kriznim situacijama zaštitila njihova prava. Kao jedan od prvih koraka, na radionici sa predstavnicima štabova 18 gradova i opština, čiji je cilj da se marginalizovane grupe uključe u krizne štabove, najavljeno je formiranje prvog romskog vatrogasnog društva.

Radionica je održana u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru projekta „Poboljšanje života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije kovid-19“. Projekat je deo šireg programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, u saradnji sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović naglasila je da je cilj radionice jačanje mehanizama za brzo reagovanje u kriznim situacijama i inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u sistem spasavanja.

- U okviru projekta sprovodimo i 54 zdravstvene radionice i dosad smo posetili 30 romskih naselja, a interesovanje je bilo iznad očekivanja. Pored podizanja svesti o merama preventivne zaštite i imunizacije,  projektom je obuhvaćeno i ekonomsko osnaživanje. Kroz koncept „Zajedno za zajednicu“ obezbedili smo radno angažovanje za 210 pripadnika ranjivih grupa u šest gradova i opština, poput Roma i Romkinja, osoba sa invaliditetom, žrtava nasilja, samohranih majki i ljudi iz višečlanih porodica – naglasila je Jovanović.

Realizacija projekta podržana je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a državni sekretar Ninoslav Jovanović kaže da je ta institucija osmislila više od 120 mera za podršku osetljivim kategorijama. 

- Ministarstvo je obišlo 28 od 29 upravnih okruga i razgovaramo sa lokalnim samoupravama, Nacionalnom službom za zapošljavanje, centrima za socijalni rad, školskim upravama i drugim organizacijama sa kojima je važno da ostvarimo multisektorsku saradnju. Komunikacija između ovih organa je trenutno slabija, a u nju je neophodno uključiti i Rome, kako bi se brže došlo do kvalitetnih rešenja – rekao je Jovanović.

Jedan od glavnih partnera lokalnih kriznih štabova je i Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“, a v.d. direktorka Verica Jovanović istakla je dobru saradnju na terenu sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja i partnerima na projektu u prevenciji COVID-19. „Informacije o korišćenju zaštitnih sredstava, značaju imunizacije i praktičnim smernicama o preventivnim merama učinili smo dostupnijim izradom vodiča na srpskom i romskom jeziku“, rekla je Jovanović. Kako je pomenuto na skupu, Asocijacija je pomogla da se više od 10.000 Roma prijavi za vakcinaciju putem Portala eUprava.

Program Nemačka razvojna saradnja „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ je među prvima mapirala potrebe romske populacije tokom pandemije i usmerila aktivnosti na pružanje hitne pomoći na terenu. „Aktivnosti su bile najpre usmerene na informisanje o virusu, ali i na zadovoljenje bazičnih potreba, te je u 18 jedinica lokalne samouprave dodeljeno više od 24.000 prehrambenih i higijenskih paketa za preko 5.000 romskih i drugih marginalizovanih porodica. Takođe,  na samom početku pandemije podržani su lokalni štabovi za vanredne situacije distribucijom IT opreme koja im je nedostajala, a ovom radionicom nastavljamo da podržavamo jačanje koordinacije i saradnje između sistema zaštite i spasavanja i mehanizama za inkluziju Roma“, istakla je mlađa menadžerka na programu Sanela Bahtijarević.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE