Korona smanjila javne nabavke za gotovo 65 milijardi dinara

Pandemija korona virusa negativno je uticala na javne nabavke u Srbiji. Iako je u 2020. zaključen veći broj ugovora nego prethodnih godina, njihova ukupna vrednost bila je manja za gotovo 65 milijardi dinara. Udeo nabavki u BDP-u tako je pao ispod sedam odsto, čime je prekinut trend rasta od 2017. Takođe, prvi put u poslednjih 10 godina i prosečna vrednost nabavki niža je od tri miliona dinara.

Korona virus tako je umanjio očekivane pozitivne efekte novog Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu polovinom prošle godine i obavezao naručioce da postupke sprovode isključivo elektronskim putem, u cilju unapređenja efikasnosti, povećanja transparentnosti i jačanja konkurencije.

- Novo NALED-ovo istraživanje stavova o javnim nabavkama pokazalo je da više od 90% naručilaca i nešto više od 60% ponuđača zadovoljno novom regulativom, ali brojke pokazuju da su naručioci požurili da postupke sprovedu po starom zakonu i na taj način je zaključeno 124.000 od ukupno 135.000 ugovora. U Srbiji se dobra i usluge nabavljaju po pravilima Zakona o javnim nabavkama, ali su propisani i izuzeci kada takva obaveza ne postoji kao što su recimo nabavke pravnih usluga, kredita ili nabavke finansirane iz međunarodnih ugovora. Broj nabavki izuzetih od primene zakona su sve brojnije i u prošloj godini ih je bilo 50 na svaku nabavku realizovanu prema odredbama zakona odnosno ukupno 780.000. To je dvostruko više nego 2019. i takav skok nikada nije zabeležen. Sve to sugeriše da naručioci nisu bili dovoljno spremni za novi zakon i da su i njima i svim učesnicima u sistemu potrebne dodatne obuke. Dodatne edukacije jesu jedna od ključnih aktivnosti dvogodišnjeg projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“, koji sprovodimo uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) – kaže Ana Ilić, direktorka za dobru upravu u NALED-u.

Prema njenim rečima, pored edukacije, potrebno je raditi i na daljoj popularizaciji prednosti Portala javnih nabavki, ali i na njegovom unapređenju. Dok je sada na Portalu moguće sprovesti sve ključne korake postupka, od pokretanja nabavke do zaključenja ugovora, postojeće funkcionalnosti ne predviđaju sprovođenje hitnih i tajnih nabavki, nije uključena faza planiranja nabavki (zahtev za nabavku, istraživanje tržišta...) niti faza realizacije nabavke nakon zaključenog ugovora. U okviru projekta biće definisani predlozi za dodavanje ovih funkcionalnosti.

- Prošla godina pokazala nam je i da moramo još puno da radimo na motivisanju naručilaca da umesto najniže cene primenjuju kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, kako bi nabavljali kvalitetnije proizvode i usluge. Dok je u 2019. ključni kriterijum u 89% nabavki bila najniža cena, pandemija je taj udeo povećala na čak 94%. Gotovo svaki drugi naručilac smatra da je zahtevno postaviti kriterijume za izbor ekonomski najpovoljnije ponude, da nemaju model po kojem bi to uradili, da su im takvi postupci rizični i da nemaju dovoljno znanja. Čak 97% naručilaca ističe da su im potrebne obuke da bi dali prednost kvalitetu nad cenom – kaže Ilić.

Zvanična statistika pokazuje da je prosečan broj ponuđača po nabavci u 2020. blago povećan, sa 2,5 na 2,6. U istraživanju NALED-a, to je potvrdilo 14% naručilaca koji tvrde da je broj ponuda veći u proseku za četvrtinu dok dve trećine nije primetilo povećanje. S druge strane, ponuđači ističu da ne učestvuju u nabavkama najčešće jer ne ispunjavaju uslove (43% odgovora) ili ne veruju da će postupak biti fer i transparentan (27%).  

Pored projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“, čiji je cilj unapređenje sistema nabavki i konkurencije kroz jačanje kapaciteta naručilaca, ponuđača i drugih učesnika u sistemu, kao i Portala javnih nabavki i Registra ponuđača, NALED na realizaciji ovih ciljeva radi zajedno s udruženjem Ponuđači Srbije i u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ koji finansira USAID. NALED i Ponuđači Srbije pokrenuli su početkom jula kampanju Mesec javnih nabavki i na sajtu jpd.rs omogućili svim zainteresovanim stranama da utiču na unapređenje sistema nabavki nominovanjem svojih predloga i rešenja. 

Izazovi u primeni Zakona o javnim nabavkama:

- Veliki broj postupaka koji su izuzeti od primene zakona
- Uslovi za učešće u nabavci su često destimulišući za ponuđače
- Kriterijumi za odabir najbolje ponude uglavnom se baziraju na najnižoj ceni
- U nabavkama se ne koriste kriterijumi kvaliteta, uticaja na životnu sredinu, rodne ravnopravnosti, energetske efikasnosti, socijalne inkluzije i dr.
- Ne sprovodi se analiza kvaliteta sprovedene usluge ili isporučenog dobra i ne ulazi u reference ponuđača

Potencijalna rešenja:

- Veća primena kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude u odnosu na kriterijum najniže cene
- Obuke za naručioce i ponuđače
- Izrada modela za primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude
- Proširenje funkcionalnosti Portala (za primenu analize nabavki, realizacija ugovora…)
- Unapređenje praćenja kvaliteta izvršenog posla
- Smanjiti broj izuzetaka od primene Zakona o javnim nabavkama


Povezani Sadržaji

Vesti

Elektronske javne nabavke kreću od 1. jula

11.06.2020

Više od 250 ponuđača i naručilaca imalo je priliku da se bolje upozna sa elektronskim postupkom javne nabavke koji će se...Pročitaj vest
Vesti

Kroz obuke naručilaca i ponuđača do većeg broja zelenih javnih nabavki

30.07.2021

Iako čak 60% ispitanih naručilaca tvrdi da je upoznato sa ekološkim...Pročitaj vest
Vesti

Održana prva onlajn konferencija u okviru kampanje Mesec javnih nabavki

29.07.2021

„Godinu dana reforme javnih nabavki: Rezulati i preporuke za...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE