IVA se pridružila timu inspekcija

Prijavljivanje sive ekonomije i kršenja epidemioloških mera od danas je dodatno olakšano jer je građanima i privrednicima na raspolaganju IVA, ChatBot aplikacija republičkih inspekcija. Nova usluga dostupna je na web portalu Koordinacione komisija za inspekcijski nadzor inspektor.gov.rs. i pruža podršku u popunjavanju onlajn obrasca za prijavu.

ChatBot IVA (Inspector Virtual Assistant) povećaće efikasnost i automatizaciju rada Kontakt centra republičkih inspekcija osnovanog u martu prošle godine. Putem onlajn razgovora sa strankama, IVA će pomoći da budu izbegnuta čekanja, dodatno angažovanje operatera i analitičara, kao i inspekcija jer će obrada brojnih neadekvatnih zahteva i ponavlјajući poslovi biti zamenjeni radom softverske aplikacije.

- Za 11 meseci rada, Kontakt centru je upućeno gotovo 17.000 prijava i IVA će biti velika pomoć u obradi svih budućih predstavki. ChatBot ćemo razvijati kroz tri faze. U okviru prve faze, aplikacija će služiti za navigaciju i pomoć građanima da popune onlajn formu dok će druga faza omogućiti početnu trijažu pitanja i predstavki. Poslednja faza podrazumeva nadogradnju aplikacije, kao i pružanje informacija o zakonskoj regulativi i inspekcijskoj praksi kako bi se stranke edukovale i smanjio broj poziva, predmeta i predstavki koje nisu u nadležnosti republičkih inspekcija – kaže Dragan Pušara, šef Jedinice za inspekcijski nadzor u NALED-u.

Reformu i modernizaciju sistema inspekcijskog nadzora pokrenulo je 2017. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji s NALED-om i uz finansijsku i tehničku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, u cilju pobolјšanja rada inspektora i ukupnog poslovnog okruženja u Srbiji. Uz podršku NALED-a osnovana je Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja je koordinisala sveobuhvatnu reformu i koja uklјučuje 44 inspekcije u 14 ministarstava. 

Jedna od ključnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije je uspostavlјanje i razvoj Kontakt centra republičkih inspekcija. To je jedinstveno upravno mesto mesto gde privrednici i građani mogu da prijave sivu ekonomiju, neregistrovane subjekte i nelojalnu konkurenciju, kao i nepravilnosti ili pritužbe na rad inspektora putem portala, telefona, e-pošte i glasovne pošte. 

Od 16.884 prijava građani i privrede, više od 5.000 bilo je u nadležnosti republičkih inspekcija, 1.270 je prosleđeno lokalnim inspekcijama dok je kod ostalih strankama data informacija ili pravna podrška, prijavljeni problemi nisu bili u nadležnosti republičkih inspekcija pravni savet ili nisu predstavljali veliki rizik, a bilo je i nepotpunih predstavki ili predstavki s greškom (kod glasovnih poruka). Najviše prijava upućeno je Inspektoratu za rad (1.134), Tržišnoj (1.061), Poreskoj (1.036) i Sanitarnoj inspekciji (811). 

Osim podrške u popunjavanju onlajn obrasca, za građane i privredu je pripremljena detaljna lista problema, odgovori na pitanja i moguća rešenja, koja će putem ChatBot aplikacije biti dostupna za sledeće inspekcije: Tržišna inspekcija, Inspektorat za rad, Poreska uprava, Sanitarna inspekcija, Inspekcija za drumski saobraćaj, Građevinska inspekcija, Urbanističko–građevinska inspekcija, Upravna inspekcija, Poljoprivredna inspekcija, Veterinarska inspekcija, Prosvetna inspekcija, Zdravstvena inspekcija, Inspekcija socijalne zaštite, turistička inspekcija, Inspekcija poštanskih usluga i inspekcija koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE