Podrška Implementaciji Sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u lokalnim samoupravama koje učestvuju u programu Evropski PROGRES

Donator: EU PRO
Period realizacije:
septembar 2016. – mart 2017. 

U periodu od avgusta 2016. do aprila 2017. NALED će sprovoditi projekat pružanja podrške korisnicima CEOP sistema za izdavanje e-dozvola zajedno sa Evropskim PROGRES-om uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske. 

Sistem izdavanja elektronskih građevinskih dozvola sprovodi se od 1. januara 2016. i vidljivo je ubrzao i poboljšao način izdavanja dozvola u Republici Srbiji. Međutim, kako bi se sistem i dalje razvijao neophodna je podrška krajnjim korisnicima, kako obrađivačima zahteva unutar lokalnih samouprava i javnih preduzeća, tako i podnosiocima zahteva. Opšti cilj ovog projekta je da doprinese većoj konkurentnosti jugoistočne i jugozapadne Srbije i naporima zemlje da se unapredi poslovno okruženje.  

Ključne aktivnosti koje su planirane ovim projektom i koje će omogućiti ostvarenja navedenog cilja su sledeće: 

 1. Analiza i predlog unapređenja interne organizacije zaposlenih u lokalnim samoupravama kako bi Odeljenje za urbanizam u okviru lokalne samouprave efikasno, u zadatim rokovima moglo da obradi podnesene zahteve; 
 1. Organizacija obuka za korisnike sistema iz:
 • Nadležnih organa 34 lokalne samouprave koje učestvuju u programu Evropski PROGRES.  
 • Javnih preduzeća koja u sistemu nastupaju i kao obrađivači i kao podnosioci zahteva; 
 • Privatnih preduzeća koje u sistemu nastupaju kao podnosioci zahteva – investitori, projektanti, arhitekte. 
 1. Analiza i davanje preporuka za poboljšanje elektronskog sistema, ali i zakona i podzakonskih akata koje uređuju ovu oblast. NALED će nastaviti da kontinuirano pratiti razvoj sistema elektronskih dozvola u opštinama obuhvaćenim projektom Evropskog PROGRES-a. Sa završenim projektom NALED će dostaviti analizu pobošljanja brzine i broja izdatih dozvola u navedenim opštinama kao krajnji rezultat uspešno obavljenog projekta.
 2. Osnovu za digitalizaciju ostalih javnih usluga i procedura (poput odobrenja i izdavanja građevinskih dozvola, tendera za infrastrukturu, građevinskih projekata, procenu investicionih predloga, praćenje efekata, nadgledanje implementacije cilјeva teritorijalnog razvoja itd.). 

  Postojeći problemi u Srbiji u pogledu pristupa prostornim podacima i njihovoj upotrebi:  

  • Loša dostupnost podataka, nedovolјna upotreba standarda podataka i njihovih formata, dupliranje troškova i napora, nejasna prava intelektualnog vlasništva i nedostatak koordinacije između odgovornih institucija.  
  • Odsustvo digitalizacije podataka, kašnjenje u izradi i dostavljanju dokumenata, koji su lošeg kvaliteta. 
  • Proces izrade propisa o zoniranju je dug i komplikovan, ne postoji pristup relevantnim podacima ni brzina u rešavanju slučajeva, nedostaje primena postupaka po službenoj dužnosti za dobijanje dokumenata 
  • Ne postoje jedinstveni modeli prijava na nacionalnom i lokalnom nivou. 

Obim, cilј i cilјevi projekta 

Sadržajno, projekat e-Prostor obuhvatio bi rešenja za digitalizaciju svih dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i srodnih postupaka propisanih Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno obuhvatio bi razvoj koncepta informacionih sistema nacionalnog i lokalnog planiranja. Sa funkcionalne strane, da bi se ova platforma e-planiranja postigla kao nova javna usluga e-Vlade Srbije integrisanjem različitih registara i baza podataka, projektna rešenja bi uklјučivala utvrđivanje veza između baze podataka prostornih i urbanističkih planova i drugih relevantnih geoloških podataka. - skupovi podataka i usluge takođe. To u prvom redu znači glatku integraciju i interoperabilnost e-prostora i njegovih elemenata i modula sa NSDI Srbije i njegovim komponentama, kako je utvrđeno Zakonom o planiranju i izgradnji, ali i rešenje za e-prostor kao platformu za e-planiranje. integracija sa drugim sektorskim IS i bazama podataka (kao što je registar e-dozvola, baza podataka Putevi Srbije, zaštićena područja prirode i baze podataka, statistička baza podataka itd.). 

Cilј projekta je uspostavlјanje e-prostora koji bi pružio standardizovanu, pouzdanu i otvorenu platformu za e-planiranje G2G, G2C i G2B za odlučivanje o prostornom i urbanističkom planiranju i teritorijalnom razvoju i njegovo nadgledanje sprovođenja , zasnovana na relevantnim međunarodnim i nacionalnim standardima upravlјanja podacima i inicijativama za održivi razvoj (INSPIRE, SDGs i Urbana agenda UN / EU, ESPON itd.). 

Očekivani rezultati projekta 

Generalno, rezultati Projekta bi trebalo da uklјučuju pobolјšanu dostupnost i povećan kvalitet prostornih i urbanističkih planova, više participativne i inkluzivne procese regionalnog urbanog razvoja i, dodatno, podsticaj za razvojne procese i ekonomske aktivnosti. 

Posebno, očekivani rezultati Projekta trebali bi sadržavati nekoliko elemenata i modula koji su potrebni za podršku ostvarenju utvrđenih cilјeva i cilјeva e-prostora. 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE