Ka većem učešću javnosti u prostornom i urbanističkom planiranju u Srbiji

Donator: System Innovation Learning Partnership 
Partneri: Grad Kragujevac, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu 
Korisnici: Građani, gradovi, opštine 
Period realizacije: 
jun 2023. – maj 2024.

Najvažniji prostorni i zonski planovi u Republici Srbiji koji direktno utiču na obrasce ekonomskog razvoja i kvaliteta života njenih građana uključuju Lokalne master planove i korišćenje zemljišta, Zonske propise i razvojne planove. Većina ovih dokumenata o urbanističkom planiranju je u okviru odgovornosti lokalnih vlasti i postupak njihove inicijalizacije, pripreme, usvajanja i sprovođenja propisan je Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku izrade dokumenata za prostorno i zonsko planiranje.

Iako Zakon o planiranju i izgradnji eksplicitno propisuje učešće javnosti, postoji više nedostataka u vezi sa postojećim postupkom:

  • Glavni problem leži u činjenici da se plan oglašava preko dnevnih i lokalnih novina i Službenog glasnika Republike Srbije, što građani obično ne čitaju. Građani takođe ne posećuju redovno sajtove lokalnih samouprava i često se dešava da nisu upoznati sa procesom planiranja na vreme.  
  • Takođe, problem je i obaveza podnošenja komentara i primedbi isključivo u pisanoj formi preko matične kancelarije.
  • Nedostatak je i to što čak i ako su zainteresovani da učestvuju, građani obično nemaju profesionalni kapacitet i znanje o postupku i kako komentari treba da budu formulisani kako bi bili prihvaćeni i imali uticaja na izmenu predstavljenog plana. Iz tog razloga građani su ili obeshrabreni da učestvuju ili se često dešava da daju komentare na način da "samo ne žele da se nešto gradi na određenoj lokaciji", bez pravnog osnova i objašnjenja, što rezultira odbijanjem takvog komentara. 
  • Još jedan problem kasnog angažovanja zainteresovane javnosti postoji u slučaju kada je lokalna samouprava već ranije usvojila plan višeg ranga (kao što je Plan generalne regulacije šire oblasti), sa već propisanom upotrebom zemljišta ili određenim urbanističkim parametrima, kada se na inicijativu privatnog investitora pravi plan nižeg ranga (kao što je Plan detaljne regulacije),  poravnat sa planom višeg ranga. U takvom slučaju to se često dešava, zbog nezainteresovanosti, ili nedostatka informacija, što je rezultiralo apstinencijom u procesu razvoja plana višeg ranga, da građani pokušavaju da se uključe samo kada je prekasno. 

Opšti cilj projekta je dalje unapređenje učešća javnosti u procesima pripreme i usvajanja prostornih i urbanističkih planova u okviru odgovornosti lokalnih samouprava kako bi se osiguralo da sistem planiranja bolje odražava istinske potrebe građana i razvojne potencijale lokalnih zajednica.  

LOGOI - VECE UCESCE GRADJANA.png

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE