NALED inicijative: Pregled aktuelnih izmena propisa i reformi

Obaveštavamo vas o izmenama propisa i reformama kojima je NALED doprineo kroz direktnu stručnu i savetodavnu podršku, saradnju sa resornim institucijama na osmišljavanju rešenja i koordinaciju radnih grupa Vlade. Ključne novine tiču se zakona koje je usvojila Narodna skupština 26.10.2023:

  1. Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva uspostavlja eKarton, jedinstveni centralizovani registar svih zdravstvenih podataka, i registar genetičkih i biomedicinskih podataka, što će direktno dovesti do efikasnijeg lečenja, povezivanja podatka privatnog i javnog sektora i pomoći razvoju personalizovane medicine.
  2. Zakon o zdravstvenom osiguranju uvodi bitnu novinu za naše članove jer propisuje da obračun naknade zarade od sada vrši RFZO, čime se zamenjuje dosadašnje rešenje da obračun naknade zarade za zaposlene koji su sprečeni za rad duže od 30 dana vrši prvo poslodavac, a nakon toga i RFZO, što je dovodilo do problema u obračunu velikog kašnjenja i grešaka pri refundaciji naknade bolovanja prema poslodavcu. Ova izmena je i osnov za uspostavljanje elektronskog sistema eBolovanje koji nas očekuje u maju 2024.
  3. Zakon o javnim nabavkama je obuhvatio našu dugogodišnju preporuku da se uvede obaveza primene kriterijuma za dodelu ugovora koji nije zasnovan samo na ceni , već i kvalitetu, za određene kategorije usluga kod kojih je to naročito važno kao što su razvoj računarskog programa, arhitektonske i inženjerske usluge, savetodavne i prevodilačke usluge. Dodavanjem člana 134a u Zakonu o javnim nabavkama Uvodi se pravni osnov za donošenje podzakonskog akta i propisivanje zelenih nabavki kroz definisanje  vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte. Izmenama Zakona uvodi se i formiranje baze podataka na Portalu javnih nabavki koja pored informacija o svim ugovorima i izmenama ugovora u postupcima javnih nabavki, sadrži i podatke o ugovorima/narudžbenicama za ostale nabavke čija je vrednost ispod pragova za primenu Zakona, što će značajno unaprediti transparentnost i bolje praćenje zakonitosti trošenja javnih sredstava.

Dodatno, izmenom Uredbe o paušalnom oporezivanju, Vlada Srbije produžila je do kraja 2025. primenu ograničenja povećanja poreske osnovice za paušalce najviše od 10 odsto godišnje. Cilj ovog ograničenja je da se osigura predvidivost poslovanja za 120.000 paušalaca i stimuliše nastavak rada u legalnim tokovima, što je posebno značajno u vreme aktuelne krize i visoke inflacije. Važna novina za početnike u poslovanju je umanjenje poreske osnovice za 50% dok je ranije bilo svega 20%. Reforma paušala započeta je 2019. kada je na inicijativu i uz podršku NALED-a uveden objektivni onlajn kalkulator za obračun poreskih obaveza.

Zahvaljujemo svim članovima NALED-a na podršci, posebno našim Pokroviteljima reformi , Savezu za zdravstvo , Savezu za fer konkurenciju kao i našim donatorima među kojima se posebno ističu SIDA, UNDP i USAID. U narednom periodu nastavićemo da radimo i pružamo podršku u implementaciji ovih rešenja.

Zajedno činimo razliku!

 

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE