[RTS] Moramo biti svesni da su baterije i sijalice opasan otpad

Kada baterije i sijalice završe na deponijama, oslobađaju se štetni elementi – olovo, kadmijum i živa koji dospevaju u zemljište i vazduh, a potom i u lanac ishrane. Ovi tokovi otpada predstavljaju opasan otpad i tako treba da ih tretiramo u skladu sa zakonskom regulativom, odnosno da se odvajaju od ostalog otpada - izjavila je Sanja Knežević Mitrović, koordinatorka za regulatornu reformu u NALED-u i menadžerka projekta „Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice“ u gostovanju za RTS.

Prema njenim rečima, u okviru ove incijative koju NALED sprovodi uz podršku Nemačke razvojne saradnje, u decembru mesecu započet je i pilot projekat u Kragujevcu – na sedam lokacija u javnim institucijama ovog grada sada je moguće odložiti i baterije i sijalice. U narednom periodu očekuje se da pilotiranje započne i glavnom gradu, a uskoro će biti postavljene posude za odlaganje ovog otpada i na fakultetima beogradskog univerziteta.

Šta građani mogu da učine povodom ovog problema, koliko košta rešenje za odlaganje baterija i sijalica i druge važne informacije saznajte na linku

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE