O nama

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje kompanija, opština i organizacija civilnog društva koje zajedničkim snagama kontinuirano rade na stvaranju boljih uslova za život i rad u Srbiji. Od svog osnivanja 2006. godine do danas, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju koja okuplja više od 300 članova, dok mrežu partnera čini preko 100 državnih institucija i međunarodnih organizacija.

NALED se pozicionirao kao ključni sagovornik Vlade i Parlamenta u definisanju regulatornih prioriteta i zakonskih rešenja od značaja za privredu Srbije. Članovi se zalažu za efikasnu državu, smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede, kao i za fer konkurenciju.

NALED daje nezavisnu ocenu rada državnih institucija i izveštava javnost i Evropsku komisiju o statusu reformi u Srbiji, a sve u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja ekonomskog razvoja naše zemlje.

Misija i ciljevi

Misija NALED-a je unapređenje privrednog okruženja u Srbiji kroz podršku ekonomskim reformama uz aktivno učešće i saradnju privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Sve aktivnosti NALED-a usmerene su na realizaciju konkretnih ciljeva koji proizilaze iz misije:

Unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje

Jačanje kapaciteta i odgovornosti javne uprave

This website uses cookies to ensure the best user experience. By continuing to browse the site, you consent to the use of cookies.

CONTINUE LEARN MORE