Aleksandar Andrija Pejović
Savetnik za regionalnu saradnju


Aleksandar Andrija Pejović ima više od 19 godina iskustva u upravljanju projektima i izgr...

Aleksandra Sekulović
Savetnica za javno-privatni dijalog


Aleksandra je završila osnovne studije i specijalističke studije za pravo evropske unije ...

Anđela Vidulić
Savetnica za profesionalno usavršavanje


Anđela je radno iskustvo sticala od 2011. godine, radeći prvo kao praktikant, a zatim i kao asi...

Daniel Berg
Specijalni savetnik


Daniel postao je u julu 2015. godine direktor kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj, koja...

Dragan Pušara
Savetnik za inspekcije i standarde


Dragan ima više od 15 godina iskustva u vođenju kompleksnih projekta iz oblasti trgovine,...

Dušan Vasiljević


Dušan se od 2001. godine bavi regulatornim reformama u oblasti javne uprave i ekonomskog r...

Goran Svilanović
Savetnik za regionalnu saradnju


Goran Svilanović je stručnjak za ekonomski i politički razvoj u Jugoistočnoj Evropi. Bio je g...

Irena Đorđević
Saradnica za istraživanja


Irena je osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka u Beogradu ka...

Jelena Mićić
Savetnica za regulatorna pitanja


Jelena je završila osnovne i master studije na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Novom S...

Jelena Stojović
Savetnica za dobru upravu


Jelena u periodu od 2016-2018. godine obavlja funkciju državnog sekretara u Ministarstvu finansi...

Jovana Ćirić
Koordinatorka za marketing


Jovana je angažovana u NALED-u od 2012. godine na pozicijama saradnika za marketing i komunikaci...

Jovica Damnjanović
Savetnik za koordinaciju


Jovica je diplomirani pravnik sa 20 godina radnog iskustva u pružanju obuka i tehničke pomoći ...

Lazar Lunić
Saradnik za regulatornu reformu


Lazar je stekao diplomu međunarodne mature (International Baccalaureate diploma) u Lond...

Lidija Vajagić
Saradnica za IT podršku


Lidija je angažovana na poslovima Savetnika za IT podršku u Jedinici za podršku Ko...

Maja Pinjo Talevska
Savetnica za regionalnu saradnju


Maja Pinjo Talevska je viša analitičarka politike, sa dugom istorijom rada u sektoru poli...

Milan Stefanović
Savetnik za regulatorna pitanja i inspekcije


Milan je stručnjak za inspekcijski nadzor, upravno i kazneno pravo, regulatornu reformu, poslovn...

Milena Bakić
Saradnica za administraciju


Milena je rođena i školovana u Beogradu, po struci je modni dizajner, a iskustvo u admini...

Milica Anđelković
Saradnica za analitiku


Milica je odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbij...

Nebojša Ratković
Projektni menadžer


Nebojša prva profesionalna iskustva stiče u privatnom i državnom sektoru u oblasti lokal...

Senka Anđelković
Konsultant za regulatornu reformu


Senka je master Public Policy and Administration na London School of Economics and Political Scie...

Stefanos Jokić
Saradnik za dobru upravu


Stefanos je osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka 2016. godine, smer Međ...

Đorđe Vukotić
Savetnik za regulatornu reformu


Đorđe Vukotić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na smeru Privredno pravo i na tom ...