Uspostavljanje održivih prekograničnih klastera

Donator: Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II)
Partneri: Grad Sombor, NALED, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Poslovni inkubator BIOS, Lokalna razvojna agencija grada Belišće
Period realizacije: jun 2019 - maj 2021

Projekat uspostavljanja i jačanja prekogranične saradnje između industrije i javne uprave-univerziteta-civilnog društva („četvorostruki heliks“) kroz formiranje dva zajednička prekogranična klastera ima za cilj rešavanje zajedničkih izazova u jačanju sposobnosti rasta i potencijala za zapošljavanje i inovacije lokalnih malih i srednjih preduzeća. Dva klastera, u sektoru poljoprivrede i primene nove tehnologije u poljoprivredi u Somboru, a drugi u sektoru papirne industrije i mašinstva u Belišću formirana su sa ciljem boljeg  prenošenja znanja, veština i podsticanja B2B (business to business) saradnje okupljanjem malih i srednjih preduzeća, institucija i organizacije iz regiona.
Ovakvi klasteri pružaju podršku postojećim i novim lokalnim malim i srednjim preduzećima, u otklanjanju prepreka u proizvodnji, istraživanju i razvoju, marketingu i unapređuju ukupne konkurentske sposobnosti. Daju primere dobre prakse za druge relevantne industrijske sektore u Srbiji i Hrvatskoj kroz uspostavljeni oblik prekograničnih međuorganizacionih odnosa, u kojima se privatne poslovne aktivnosti dopunjuju i stimulišu inicijativama lokalnih vlasti, uz podršku univerziteta i aktera civilnog društva.

Ciljevi i aktivnosti
Cilj projekta je bolja konkurentnost programske oblasti (Zapadnobački okrug i Osječkobaranjska županija) kroz jačanje prekogranične saradnje industrije, javne uprave, obrazovnih institucija i civilnog društva kroz uspostavljanje dva udružena prekogranična klastera rukovođenih institucijama za podršku poslovanju gradova Sombora i Belišća.

  • Priprema pravnog, finansijskog i organizacionog okvira za uspostavljanje klastera
  • Formiranje dva zajednička klastera
  • Treninzi i studijske posete za članove i potencijalne članove klastera
  • Mentorska podrška zaposlenima u klasteru
  • Poboljšanje javno-privatnog dijaloga na lokalnom nivou
  • Izrada online alata za članove klastera
Uspostavljanje održivih prekograničnih klastera