hacklink panel Ankara escort

Članstvo u AMSS i putno osiguranje

AMSS svim članovima i partnerima NALED-a nudi članstvo i putno osiguranje pod povlašćenim uslovima.

AMSS članstvo (15% popusta i 20% popusta za prvih pet)

Ponuda proširenog-super članskog paketa za službena vozila važi do 31. avgusta 2020. i obuhvata pogodnosti za Srbiju i Evropu:

 • Šlep vozila u kvaru,  do dva slučaja, do 140 km prelaska vozila za šlep u oba slučaja, u toku članske godine;
 • Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;
 • Popravka vozila na putu do 40 km prelaska vozila za pomoć i do jednog časa rada automehaničara po slučaju, a najviše do četiri slučaja u toku članske godine  (uz mogućnost sabiranja slučajeva i kilometraže, do 160km i  do 4 časa rada);
 • Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana u objektu do 3 zvezdice, do najviše 3 dana, u slučaju saobraćajne nezgode ( uz dostavljanje računa za smeštaj), kada je vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila po osnovu saobraćajne nezgode), jednom u toku članske godine;
 • Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode, jednom u toku Članske godine.
 • Popust na šlep vozila u Srbiji od 20%, preko iskorišćenog besplatnog šlepa vozila

Tehničke pogodnosti za teritoriju kontinentalne Evrope:

 • Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;
 • Popravka vozila na putu i/ili šlep vozila do najbližeg servisa ukoliko manji kvar ne može biti otklonjen na putu, jedan slučaj u toku članske godine. Troškove popravke vozila u servisu i nabavku rezervnih delova snosi Član;
 • Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana do 200 EUR ( uz dostavljanje računa za smeštaj), u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u zemlji u kojoj se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila po osnovu saobraćajne nezgode),  jednom u toku članske godine.
 • Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine

Kontakt osoba za više informacija i realizaciju ponude: Jelena Spasojević, saradnik za članstvo (011/333-11-34, 011/333-11-31, jelena.spasojevic@amss.org.rs, clanstvo@amss.org.rs)

Putno zdravstveno osiguranje (30% discount)

Ponuda važi do 31. decembra 2019. i pokriva troškove koji mogu nastati prilikom pružanja medicinske pomoći na putovanju, a naročito:

 • ambulantnog i bolničkog lečenja kao posledice iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja do ugovorene obaveze
 • neophodnih lekova, zavoja i medicinsko tehničkih pomagala do ugovorene obaveze
 • neophodne dijagnostike do ugovorene obaveze
 • stomatoloških tretmana do 200€
 • medicinske pratnje
 • lekarskih saveta i upućivanja na lekare
 • prevoza osiguranika u zemlju prebivališta do 7.000€ u okviru ugovorene obaveze, kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na način na koji je to nameravao
 • neophodnog prevoza osiguranika do zdravstvene ustanove radi lečenja, vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice

Kontakt osoba za više informacija i realizaciju ponude: Dragomir Božić, direktor Sektora za korporativne klijente i direktnu prodaju, info@ams.co.rs; 011 3084 901